Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724263 nr. 15

24 263
Vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee verband houdende intrekking van de Beginselenwet gevangeniswezen met uitzondering van de artikelen 2 tot en met 5 en wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering alsmede enige andere wetten (Penitentiaire beginselenwet)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID DITTRICH

Ontvangen 8 april 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 22, tweede lid, wordt na «directeur» ingevoegd: dagelijks.

Toelichting

Het individueel regime kan voor de gedetineerde heel zwaar zijn. Daarom is het van belang dat de directeur zijn beslissing elke dag toetst. Hierdoor wordt de kans verkleind dat een gedetineerde, die zelf niet klaagt over toepassing van het individuele regime, onnodig lang niet aan gemeenschappelijke activiteiten mag deelnemen.

Dittrich