Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724263 nr. 14

24 263
Vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee verband houdende intrekking van de Beginselenwet gevangeniswezen met uitzondering van de artikelen 2 tot en met 5 en wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering alsmede enige andere wetten (Penitentiaire beginselenwet)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID DITTRICH

Ontvangen 8 april 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 15, vierde lid, wordt «eerste lid» vervangen door: eerste en tweede lid.

Toelichting

Door de beslissingen, bedoeld in het tweede lid, onder de werking van het vierde lid te brengen, wordt aan het Openbaar Ministerie en de rechter de mogelijkheid geboden aanwijzingen te geven over deelname aan een penitentiair programma.

Dittrich