Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724263 nr. 13

24 263
Vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee verband houdende intrekking van de Beginselenwet gevangeniswezen met uitzondering van de artikelen 2 tot en met 5 en wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering alsmede enige andere wetten (Penitentiaire beginselenwet)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID O. P. G. VOS

Ontvangen 11 februari 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 38, zevende lid, wordt in de derde volzin na «behoudens ingeval» ingevoegd: de directeur, na overleg met de betreffende personen of instanties, genoemd in artikel 37, eerste lid, van mening is dat.

Toelichting

De vrije toegang tussen de gedetineerde en de in artikel 37, eerste lid, genoemde personen en instanties is van groot belang. Als consequentie daarvan dient de beoordeling van «het ernstige gevaar» voor de veiligheid van de bezoeker plaats te vinden door de directeur na overleg met de bedoelde personen of instanties.

O. P. G. Vos