Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199524256 nr. 4

24 256
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering omtrent de terbeschikkingstelling en de sanctietoepassing ten aanzien van geestelijk gestoorde delinquenten

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 11 augustus 1995

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) moeten de volgende verbeteringen worden aangebracht:

I

In artikel I, onderdeel L, artikel 38h, tweede lid, moet na «de duur» worden ingevoegd: van.

II

In artikel I, onderdeel M, artikel 38i, onder 2°, moet «opgedragen» worden vervangen door: opdragen.

III

In artikel II, onderdeel C, artikel 509i, eerste lid, moet «bedoeld in de artikel» worden vervangen door: bedoeld in artikel.