Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624256 nr. 12

24 256
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering omtrent de terbeschikkingstelling en de sanctietoepassing ten aanzien van geestelijk gestoorde delinquenten

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID BREMMER

Ontvangen 6 juni 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel N, wordt in artikel 38j, tweede lid, «drie jaren» vervangen door: vijf jaren.

Toelichting

Uit recente wetenschappelijke literatuur blijkt dat een periode van drie jaar te kort kan zijn om medisch te kunnen vaststellen of terugval te verwachten is. Een periode van 5 jaar biedt een aanmerkelijk grotere mate van zekerheid, die door de medische praktijk wordt gewenst.

Bremmer