Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624256 nr. 11

24 256
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering omtrent de terbeschikkingstelling en de sanctietoepassing ten aanzien van geestelijk gestoorde delinquenten

nr. 11
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID O.P.G. VOS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 6 juni 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 13, tweede lid, aan de eerste volzin toegevoegd:

, tenzij de rechter in het veroordelend vonnis zelf heeft bevolen wanneer met de terbeschikkingstelling dient te worden aangevangen.

Toelichting

De rechter dient primair de bevoegdheid te hebben om aan te geven wanneer met de tenuitvoerlegging van de terbeschikkingstelling dient te worden aangevangen. Het oordeel over de ernst van de misdrijven en aspecten als beveiliging van de samenleving en gerechtigheid komt in eerste instantie aan de rechter toe.

O. P. G. Vos