Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624250 nr. 15

24 250
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID LANSINK

Ontvangen 10 oktober 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 36c, derde lid, «50 000 kWh» vervangen door: 25 000 kWh.

Toelichting

Het amendement beoogt het plafond van het heffingsbereik voor elektriciteit te verlagen teneinde het bedrijfsleven en andere instellingen, die niet tot de kleinverbruikers kunnen worden gerekend te vrijwaren van een deel van de energiebelasting.

Lansink