Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624250 nr. 12

24 250
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DIJKE

Ontvangen 5 oktober 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 36a, eerste lid, onderdeel h, vervangen door:

h. installatie van warmtekrachtkoppeling: een installatie waarin aardgas wordt verstookt voor de gecombineerde opwekking van warmte en kracht met een totaal rendement van minimaal 75%, gebaseerd op de calorische onderwaarde van aardgas;

Toelichting

Weggelaten is «een elektrisch vermogen van minimaal 60 kW». Dit criterium zal naar alle waarschijnlijkheid over enige jaren niet meer geldig zijn vanwege de technische ontwikkelingen.

Op dit moment is dit criterium nog wel zinvol. In een Algemene Maatregel van Bestuur kan dit geformuleerd worden (art. 36k sub 3), welke ter zijner tijd makkelijk gewijzigd kan worden.

Van Dijke