Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624250 nr. 11

24 250
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID POPPE

Ontvangen 5 oktober 1995

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 36j, eerste lid, als volgt gewijzigd.

I

In onderdeel a wordt «800» telkens vervangen door: 1500.

II

In onderdeel b wordt «800» telkens vervangen door: 1650.

Toelichting

De bedoeling van dit amendement is de belastingvrije voet zodanig te verhogen dat het gemiddelde huishouden met een minimuminkomen is vrijgesteld.

De hoeveelheden van 1500 m3 aardgas en 1650 kWh elektriciteit zijn de door het ministerie zelf berekende hoeveelheden zoals die door een gemiddeld huishouden met minimuminkomen worden verbruikt.

Poppe