Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-199724233 nr. 11

24 233
Wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID DITTRICH

Ontvangen 26 september 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt de aanhef van artikel 8c, eerste lid, vervangen door:

1. In de aanspraken van vreemdelingen die rechtmatig verblijf houden in de zin van artikel 1b wordt gedifferentieerd in overeenstemming met de aard van het verblijf. Tenzij bij of krachtens het wettelijk voorschrift waarop de aanspraak is gegrond anders is bepaald, kunnen vreemdelingen aanspraken maken, indien:

Toelichting

De aangebrachte wijziging beoogt de tekst van het artikel te vereenvoudigen. De term «geïntegreerd vreemdelingenbeleid» hoort niet in de wettekst thuis, maar in de toelichting erop. Er wordt geen materiële wijziging beoogd.

Dittrich