Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199824219 nr. 15

24 219
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de verlengingsprocedure voorlopige hechtenis en de termijn van de uitspraak van het schriftelijk vonnis van de alleenrechtsprekende rechter

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID SOUTENDIJK-VAN APPELDOORN

Ontvangen 26 november 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel AB wordt in artikel 66a, eerste lid, onderdeel c vervangen door:

c. de rechtsorde door de invrijheidstelling van de verdachte zodanig ernstig zou worden geschokt dat het algemene belang voortzetting van de vrijheidsbeneming bepaaldelijk vordert.

Toelichting

Met dit amendement wordt het formele criterium vervangen door een materieel criterium. Dit criterium is ontleend aan het nieuwe Wetboek van strafvordering van de Nederlandse Antillen en Aruba.

Soutendijk-van Appeldoorn