Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624217 nr. 9

24 217
Vaststelling van een kader voor regeling van rechten en verplichtingen van overheidspersoneel, onderwijspersoneel en daarmee gelijk te stellen personeel ter zake van vrijwillig vervroegd uittreden (Wet kaderregeling vut overheidspersoneel)

nr. 9
AMENDEMENT VAN HET LID BAKKER C.S.

Ontvangen 26 oktober 1995

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 1, vierde lid, vervalt «, gehoord de centrales,».

Toelichting

Een sectorwerkgever kan zelf vaststellen of een belangenbehartigingsorganisatie die bij geen van de centrales voor overheidspersoneel is aangesloten, representatief is voor de werknemers in die sector.

Bakker

Schutte

Van Hoof