Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624217 nr. 8

24 217
Vaststelling van een kader voor regeling van rechten en verplichtingen van overheidspersoneel, onderwijspersoneel en daarmee gelijk te stellen personeel ter zake van vrijwillig vervroegd uittreden (Wet kaderregeling vut overheidspersoneel)

nr. 8
AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN HOOF EN BAKKER

Ontvangen 26 oktober 1995

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 5, tweede lid, vervalt.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de instellingen de mogelijkheid te geven zich los te maken van de algemene VUT-regeling en zelfstandig een VUT-regeling te ontwerpen dan wel te besluiten af te zien van een dergelijke regeling.

Van Hoof

Bakker