Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201924170 nr. 196

24 170 Gehandicaptenbeleid

Nr. 196 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 augustus 2019

In het Algemeen Overleg Gehandicaptenbeleid van 13 juni jongstleden werd mij gevraagd of ik voornemens ben door te gaan met het Juiste Loket (Kamerstuk 24 170, nr. 195). Met deze brief wil ik u daar graag verder over informeren.

Het Juiste Loket is een advies- en informatiepunt voor mensen met vragen over de toegang, de aanvraag en het regelen van (langdurige) zorg. Bij het Juiste Loket kunnen zowel zorgvragers en hun naasten als professionals terecht. Het informatiepunt is eind 2014 opgericht en voorziet nog steeds in een behoefte. In 2018 zijn er ruim 3.800 vragen gesteld. Het Juiste Loket is belegd bij Per Saldo en Ieder(in) en wordt gefinancierd door VWS.

Ik vind het van groot belang dat zowel zorgvragers als professionals met vragen over de langdurige zorg op een laagdrempelige manier en bij een herkenbaar punt terecht kunnen. De huidige subsidie loopt tot en met 2019. Ik ben van mening dat mensen ook na 2019 gebruik moeten kunnen maken van de diensten van het Juiste Loket. Daarom heb ik besloten het Juiste Loket voor 2020 en 2021 te continueren door middel van het verstrekken van een subsidie en het vestigen van een Dienst van Algemeen en Economisch Belang (DAEB). Indien blijkt dat de diensten van het Juiste Loket ook na 2021 nodig zijn zal er opnieuw een DAEB worden gevestigd.

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge