24 170 Gehandicaptenbeleid

Nr. 135 MOTIE VAN HET LID VENROOY-VAN ARK C.S.

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het melden van seksueel geweld op een voor slachtoffers logische plek gedaan moet kunnen worden;

constaterende, dat naar aanleiding van de conclusies van de commissie- Deetman de Stichting Slachtofferhulp bezig is een meldpunt seksueel geweld op te richten;

verzoekt de regering het melden van seksueel geweld door mensen met een beperking of hun vertegenwoordigers/familie ook bij dit meldpunt te betrekken zodat er een meldpunt in Nederland komt voor slachtoffers van seksueel geweld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Venrooy-van Ark

Dille

Voortman

Naar boven