24 170 Gehandicaptenbeleid

Nr. 134 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat mensen met een beperking kwetsbaar zijn als het gaat om seksueel misbruik en dat de instellingen waarin zij verblijven een grote verantwoordelijkheid hebben in het voorkomen en signaleren hiervan;

overwegende, dat het verbetertraject «Preventie seksueel misbruik», een onderdeel van het ZonMw-programma «Zorg voor Beter» dat instellingen helpt om preventie van seksueel misbruik in ieder zorg- en behandelplan te laten terugkomen, dit jaar afloopt;

constaterende, dat het project «Preventie seksueel misbruik» breed wordt gedragen;

verzoekt de regering het preventieproject voor het voorkomen van seksueel misbruik in instellingen voor mensen met een beperking een vervolg te geven door opgedane kennis en methoden van het project «Preventie seksueel misbruik» voort te zetten, zodat het bereik en het effect kunnen worden vergroot,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Arib

Voortman

Naar boven