24 170 Gehandicaptenbeleid

Nr. 133 MOTIE VAN HET LID DILLE

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bestuurders stelselmatig gevallen van misbruik niet melden;

overwegende, dat de meldcode hierbij niet toereikend is;

verzoekt de regering om de mogelijkheid te creëren om bestuurders van instellingen die klachten over mishandeling c.q. misbruik niet melden, per direct te ontslaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dille

Naar boven