24 170 Gehandicaptenbeleid

Nr. 132 MOTIE VAN HET LID DILLE

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het rapport Beperkt weerbaar de meest kwetsbare groep mensen met een beperking niet is meegenomen;

verzoekt de regering om een plan van aanpak op te zetten om seksueel misbruik van mensen met een beperking die zich verbaal en/of fysiek niet kunnen uiten, te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dille

Naar boven