24 170 Gehandicaptenbeleid

Nr. 131 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN VOORTMAN

Voorgesteld 15 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij een politieverhoor van een persoon met een verstandelijke beperking niet standaard een deskundige aanwezig is;

van mening, dat cruciale informatie in het belang van opsporing of bewijslast van een zaak niet verloren mag gaan en dat dit wel kan gebeuren indien er geen deskundige aanwezig is bij het verhoor;

verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat bij ieder verhoor van een persoon die verstandelijk beperkt is, een deskundige aanwezig is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kooiman

Voortman

Naar boven