24 170 Gehandicaptenbeleid

Nr. 124 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 november 2011

Conform uw verzoek van 16 september 2011 bericht ik u over de stand van zaken met betrekking tot de instelling van de «Dentank complexe zorg». Op 30 maart 2011 heb ik de voornoemde denktank ingesteld. De voorzitter van de denktank is de heer prof. dr. L.M.G. Curfs, hoogleraar verstandelijk gehandicapten aan de Universiteit van Maastricht/directeur Gouverneur Kremers centrum.

De denktank is voor twee jaar ingesteld. Een jaar na aanvang van zijn werkzaamheden zal de denktank een tussenrapportage uitbrengen. Deze kunt u dus komend voorjaar tegemoet zien. Binnen drie maanden na afloop van zijn werkzaamheden zal de denktank een eindrapportage uitbrengen. Ook deze eindrapportage zal ik u doen toekomen.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Naar boven