24 170 Gehandicaptenbeleid

Nr. 117 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 januari 2011

Het lid Leijten (SP) heeft mij gevraagd schriftelijk te reageren naar aanleiding van een artikel in het NRC Handelsblad van 20 januari 2011. In dit artikel word ik als volgt geciteerd: «vastbinden is voor Brandon de beste oplossing». Mijn woorden worden hier verkeerd weergegeven.

Tijdens het spoeddebat d.d. 19 januari 2011 heb ik gezegd dat ik vrijheidsbeperking een van de ergste dingen vind die je een cliënt kunt aandoen. Daarom is de norm ook dat er niet wordt vastgebonden. Maar er zijn nu eenmaal omstandigheden dat het niet anders kan. Mensen zijn soms zo ziek, zo gehandicapt, dat wij nog geen betere oplossing weten.

Daarom is het ook zo belangrijk dat er voor de moeilijkste problemen in de zorg voortdurend en gezamenlijk naar verbeteringen wordt gezocht. Dat zijn mijn woorden en dat is mijn standpunt.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Naar boven