Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624169 nr. 14

24 169
Regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID BOOGAARD

Ontvangen 3 oktober 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 62, eerste lid, onderdeel b, wordt «met ingang van 1 januari 1998» vervangen door: 4 jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om een ruimere overgangstermijn te creëren voor mensen met een huidige AWW-uitkering. Dit om hen in de gelegenheid te stellen zich beter voor te bereiden op hun inkomensachteruitgang.

Boogaard