Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624169 nr. 12

24 169
Regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID DOELMAN-PEL

Ontvangen 3 oktober 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 17, eerste lid, wordt vervangen door:

1. Op het deel van de nabestaandenuitkering, dat met toepassing van artikel 16, eerste respectievelijk tweede lid, gelijk is aan 40% van het netto-minimumloon, wordt het inkomen in mindering gebracht.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe bij de inkomenstoets een deel van de nabestaandenuitkering buiten aanmerking te laten, zodat de inkomenstoets alleen toegepast wordt op een deel van de uitkering ter hoogte van 40% minimumloon.

Doelman-Pel