Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624169 nr. 11

24 169
Regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID KALSBEEK-JASPERSE

Ontvangen 29 september 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 85 vervalt.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de bevoegdheid om verplichtstelling van onderdelen van statuten en reglementen over nabestaandenpensioenen achterwege te laten, te schrappen. Deze bevoegdheid loopt vooruit op een discussie die ten principale nog in het parlement gevoerd zal worden.

Kalsbeek-Jasperse