Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1995-199624169 nr. 10

24 169
Regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID ROSENMÖLLER

Ontvangen 29 september 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 17, tweede lid, aanhef en onderdeel b, wordt «inkomen uit arbeid» vervangen door: inkomen uit of in verband met arbeid.

Toelichting

Ingevolge het wetsvoorstel wordt een gedeelte van het inkomen buiten aanmerking gelaten bij de vermindering van de nabestaandenuitkering wegens het hebben van inkomen.

Dit amendement strekt ertoe, dat dit niet slechts geldt voor inkomen maar ook voor uitkeringen die met arbeid samenhangen, zoals WW- en WAO-uitkeringen.

Rosenmöller