24 095 Frequentiebeleid

Nr. 536 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK C.S.

Voorgesteld 1 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat snel internet steeds meer als een basisbehoefte kan worden gezien in de samenleving;

constaterende dat er in Nederland circa 20.000 adressen zijn waarvoor het nog onzeker is of zij eind 2023 kunnen beschikken over snel internet (ten minste 100 megabit per seconde), zoals via glasvezel;

constaterende dat de aanleg van snel internet voor deze adressen in het buitengebied veelal zeer hoge kosten met zich brengt;

verzoekt de regering, de kosten voor de aanleg van snel internet op deze adressen in kaart te brengen;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke technologische alternatieven er zijn om ervoor te zorgen dat alle huishoudens in Nederland kunnen beschikken over snel internet, en de Tweede Kamer hierover te informeren voor het einde van het jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Inge van Dijk

Grinwis

Rajkowski

Naar boven