24 095 Frequentiebeleid

Nr. 447 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 augustus 2018

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 20 juni 2018 verzocht om een reactie op het artikel van Telecompaper, waarin staat dat de multibandveiling (thans gepland voor eind 2019) ook 2021 zou kunnen worden. Tevens is daarbij de vraag gesteld te reageren op een bericht van de NOS dat de Europese Commissie de voorgenomen fusie tussen T-Mobile NL en Tele2 NL onderzoekt en op de motie van de leden Weverling en Paternotte (Kamerstukken 24 095 en 26 643, nr. 442).

Kort na uw verzoek bereikten mij vragen van de leden Paternotte en Weverling over dezelfde onderwerpen die in de brief van de vaste commissie worden geadresseerd.

Hierbij treft u de antwoorden op de vragen aan (Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 3044). Hiermee wordt ook het verzoek van de commissie beantwoord.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Naar boven