Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201824095 nr. 440

24 095 Frequentiebeleid

26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 440 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S.

Voorgesteld 5 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een geografische beperking en gebruikersbeperking ligt op het gebruik van de 3,5GHz-band om de interceptie van de satellietcommunicatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te beschermen;

overwegende dat dit een brede uitrol van 5G op de 3,5GHz-band de komende jaren zal hinderen;

verzoekt de regering om, met de buitenlandse regeringen met wie Nederland afspraken heeft gemaakt over de uitwisseling van gegevens, in gesprek te gaan om zodoende mogelijke oplossingen in kaart te brengen voor de Sigint-functie;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover te informeren in het vierde kwartaal van 2018,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paternotte

Van der Lee

Moorlag

Weverling,

Van den Berg

Graus