24 095 Frequentiebeleid

Nr. 429 MOTIE VAN DE LEDEN WEVERLING EN PATERNOTTE

Voorgesteld 14 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ondernemers op de kleinzakelijke markt die gebruikmaken van telecomdiensten met regelmaat last hebben van slamming;

overwegende dat op de consumentenmarkt in het verleden maatregelen zijn genomen om slamming tegen te gaan door middel van een schriftelijkheidsvereiste;

overwegende dat de Autoriteit Consument & Markt in 2016 heeft geadviseerd een wettelijke invoering van het schriftelijkheidsvereiste voor de kleinzakelijke markt mogelijk te maken;

verzoekt de regering, het schriftelijkheidsvereiste bij overstappen voor kleinzakelijke ondernemers wettelijk mogelijk te maken om daarmee slamming tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Weverling

Paternotte

Naar boven