Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201424095 nr. 370

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 370 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DE LIEFDE EN JAN VOS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 366

Voorgesteld 1 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de papieren telefoongids steeds minder gebruikt wordt omdat er een snel en toegankelijk digitaal alternatief is;

constaterende dat KPN de wettelijke verplichting tot het verzorgen van een papieren telefoongids heeft opgezegd op grond van artikel 20.1 van de Telecommunicatiewet;

van mening dat de verzorging van een papieren telefoongids in de digitale eenentwintigste eeuw geen overheidstaak meer is;

constaterende dat de Europese richtlijn 2002/22/EG ruimte biedt, de universele-dienstverplichting voor nummerinformatie ook digitaal te verzorgen;

verzoekt de regering, in overleg met de telecomsector af te spreken hoe de wettelijke verplichting voor de papieren telefoongids zal worden uitgefaseerd, waarbij gekeken wordt naar de beschikbaarheid van nummerinformatie voor doelgroepen en het economische belang van de papieren gids voor ondernemers;

verzoekt de regering tevens om, de Kamer in de zomer van 2014 te informeren over de uitkomsten van het overleg en de te nemen stappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Liefde

Jan Vos