24 095 Frequentiebeleid

Nr. 349 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN VERHOEVEN

Voorgesteld 6 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de huidige wetgeving over cookies door de minister van Economische Zaken zo wordt geïnterpreteerd dat impliciete toestemming volstaat;

overwegende dat uit notities van het College bescherming persoonsgegevens valt op te maken dat zij enkel uit de voeten kunnen met expliciete toestemming;

overwegende dat het bedrijfsleven de visie van de minister zou kunnen volgen maar alsnog door het CBP beboet zou kunnen worden;

verzoekt de regering, het CBP een advies te vragen of bij de huidige stand van de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens impliciete toestemming volstaat en dit nog voor het zomerreces de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Verhoeven

Naar boven