24 095 Frequentiebeleid

Nr. 348 MOTIE VAN DE LEDEN GESTHUIZEN EN OOSENBRUG

Voorgesteld 6 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat consumenten vaak niet op de hoogte zijn van het feit dat het gebruik van data buiten de bundel hoge kosten met zich mee kan brengen;

overwegende dat het voor aanbieders van mobiele data mogelijk is, inzichtelijk te maken wanneer een consument data gebruikt buiten zijn bundel;

van mening dat het belangrijk is dat onverwacht hoge rekeningen worden voorkomen;

constaterende dat op Europees niveau de bescherming van consumenten in het geval van roaming wat dat betreft effectief is;

verzoekt de regering om, in aansluiting op de Europese regelgeving ten aanzien van roaming met een voorstel tot regelgeving te komen waardoor:

  • a) consumenten bij het aangaan van een contract worden gewezen op de kosten voor het gebruik van data buiten de bundel;

  • b) consumenten bij het afsluiten van een contract altijd de mogelijkheid krijgen om bij overschrijding van de bundel het dataverbruik te laten blokkeren en bovendien op deze optie voorafgaand aan het afsluiten van het contract altijd worden gewezen;

  • c) consumenten ongeacht de aard van het contract door de telecomaanbieder tijdig worden gewaarschuwd indien overschrijding van de databundel plaatsvindt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Oosenbrug

Naar boven