24 095 Frequentiebeleid

Nr. 347 MOTIE VAN HET LID KLEVER

Voorgesteld 6 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister een wettelijke compensatieregeling wil instellen voor telecomaanbieders;

constaterende dat groothandelsinkoop veelvuldig voorkomt in de telecommarkt omdat aanbieders bij het aanbieden van hun diensten delen van infrastructuur van derden moeten gebruiken, zoals de huisaansluiting van koper of glas of de wederverkoop van het aanbod van mobiele telefoniediensten door MVNO-partijen;

overwegende dat veel contracten met groothandelsafnemers een dergelijke compensatie voor storingen in het netwerk uitsluiten en dat afnemers daarover onvoldoende onderhandelingsmacht hebben;

overwegende dat hierdoor de rare situatie kan ontstaan dat groothandelsafnemers compensatie moeten bieden aan consumenten voor storingen die buiten hun schuld om optreden in de van derden ingekochte infrastructuur of dienstverlening;

overwegende dat dit de marktwerking kan beperken en bovendien kan leiden tot een verdere juridisering van de telecommarkt;

verzoekt de regering om, in overleg met de sector in de wettelijke compensatieregeling mede een regeling op te nemen die uitgaat van het veroorzakersprincipe en regelt dat als het storingsprobleem door die derde en/of in zijn deel van het netwerk veroorzaakt wordt, die derde ook de compensatie voldoet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever

Naar boven