24 095 Frequentiebeleid

Nr. 346 MOTIE VAN DE LEDEN KLEVER EN GESTHUIZEN

Voorgesteld 6 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister een wettelijke compensatieregeling wil instellen voor telecomaanbieders voor storingen die langer dan twaalf uur duren;

van mening dat een termijn van vier uur, zoals die ook op energiegebied geldt, meer recht doet aan de hinder die de consument daarvan ondervindt;

verzoekt de regering, een termijn van vier uur aan te houden voor het instellen van een wettelijk verplichte compensatieregeling voor telecomaanbieders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever

Gesthuizen

Naar boven