Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201324095 nr. 336

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 336 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN GESTHUIZEN

Voorgesteld 28 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de minister van Economische Zaken heeft aangegeven per AMvB mogelijk te willen maken dat alle cookies (dus ook tracking cookies) geplaatst kunnen worden, op basis van implied consent;

verzoekt de regering, indien zij deze maatregel wil doorzetten, het ontwerp van de AMvB die dit mogelijk moet maken, naar de Kamer te zenden, vergezeld van het advies van de Raad van State,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Gesthuizen