Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201324095 nr. 334

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 334 MOTIE VAN DE LEDEN GESTHUIZEN EN VERHOEVEN

Voorgesteld 28 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de e-Privacyrichtlijn «informed consent» voor het plaatsen en uitlezen van onder meer cookies verplicht stelt;

overwegende dat ingeval van tracking cookies naast de Telecomwet ook de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing is en daarom voor het plaatsen en uitlezen van tracking cookies ondubbelzinnige toestemming is vereist;

overwegende dat de bescherming van persoonsgegevens in de EU een grondrecht is en dus een zeer hoge graad van beschermenswaardigheid kent;

verzoekt de regering, bij het opstellen van de huidige regels uit te gaan van het principe dat voor het plaatsen van tracking cookies expliciete toestemming door internetgebruikers dient te worden gegeven en dat het geven van impliciete toestemming niet voldoende is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Verhoeven