24 095 Frequentiebeleid

Nr. 332 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 februari 2013

Bij brief van 23 januari 2013 verzoekt de vaste commissie voor Economische Zaken mij de Kamer te informeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot de analytische cookies en daarbij specifiek in te gaan op het voorziene tijdpad met betrekking tot eventuele aanpassing van de regels/voorwaarden omtrent cookies. Via dit schrijven voldoe ik aan dit verzoek.

Mede op verzoek van de Kamer heb ik de afgelopen tijd samen met OPTA bekeken op welke wijze kan worden bereikt dat voor cookies bedoeld om de effectiviteit van de website te verbeteren, de zogenoemde analytische cookies, geen toestemming hoeft te worden gevraagd. Zoals ik al meldde in de brief aan de Kamer van 20 december 2012 (Kamerstuk 24 095, nr. 329), werk ik momenteel een dergelijke oplossing uit. Daarbij kijk ik uitdrukkelijk naar een structurele oplossing, waarbij het gebruiksgemak van internet wordt verbeterd en beter recht wordt gedaan aan het doel van de cookiebepaling: bescherming van de privacy van internetgebruikers. Daarbij sluit ik de mogelijkheid van een wetswijziging niet uit.

Ik realiseer mij dat er snel duidelijkheid moet worden geboden, maar ik wil wel met een goed doordacht en toekomstbestendig antwoord komen. Ik wil voorkomen dat we met een ad hoc aanpak straks geen antwoord hebben op nieuwe vragen. Ik verwacht binnen een maand meer duidelijkheid te kunnen bieden.

De minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven