24 095 Frequentiebeleid

Nr. 328 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 december 2012

De veiling van frequenties voor mobiele communicatie (multibandveiling) is op 14 december 2012 afgelopen. De veiling is uitgevoerd door Agentschap Telecom en onder toezicht van een notaris voorspoedig verlopen. KPN, T-Mobile, Vodafone en nieuwkomer Tele2 hebben voor de komende 17 jaar vergunningen voor mobiele communicatie verworven. Alle eenenveertig beschikbare vergunningen zijn verdeeld. Door de winnaars van de veiling is gezamenlijk € 3,8 miljard voor de vergunningen betaald.

De weg naar meer marktdynamiek en naar nieuwe, snelle mobiele toepassingen is met de veilinguitslag verder geopend.

Het mobiele internetverkeer groeit zeer snel, vooral als gevolg van de snelle toename van het aantal smartphones en tablets. Deze groei kan alleen worden opgevangen door uitbreiding van de capaciteit van de mobiele netwerken. Het geveilde spectrum maakt dit mogelijk. Mobiel internet kan blijven groeien.

Innovatie van mobiel internet kan nu verder vorm krijgen en door de komst van de nieuwkomer ontstaat er meer concurrentie en marktdynamiek. Dit is in het belang van consument en bedrijfsleven maar ook in het belang van Nederland als sterk ICT-land.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven