24 095 Frequentiebeleid

Nr. 305 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN BRAAKHUIS

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er geen zekerheid is dat individuele verantwoordelijken voor overtreding van de mededingingsregels daadwerkelijk individueel de opgelegde straf moeten vervullen, aangezien werkgevers de boete van werknemers kunnen voldoen;

verzoekt de regering op korte termijn te komen tot aanpassing van de regelgeving om te realiseren dat individuele verantwoordelijken daadwerkelijk zelf een opgelegde straf moeten vervullen, bijvoorbeeld door gebruikmaking van het strafrecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Braakhuis

Naar boven