Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224095 nr. 304

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 304 MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN BRAAKHUIS

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Kamer heeft afgedwongen dat er meer ruimte is voor nieuwkomers bij de aanstaande mobielefrequentieveiling;

overwegende, dat op deze manier de concurrentie op de mobieletelecommarkt een impuls zal krijgen;

overwegende, dat vertragingen met betrekking tot de veiling in het nadeel zijn van juist de – door de Kamer gewenste – nieuwkomers;

verzoekt de regering verder te gaan met de voorbereidingen van de telecomfrequentieveiling en zo spoedig mogelijk de veilingregels te publiceren in de Staatscourant,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Braakhuis