Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224095 nr. 303

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 303 MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL C.S.

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bij het bierkartel, het fietsenkartel, het wasmiddelenkartel en het sanitairkartel uitsluitend sancties in de vorm van boetes zijn opgelegd;

overwegende, dat consumenten in geen van deze gevallen ook maar enige vorm van schadevergoeding hebben ontvangen;

overwegende, dat indien de NMa kartelvorming vaststelt bij de telecomproviders, de consument jarenlang te veel heeft betaald;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat er in het geval van bewezen kartelvorming effectieve instrumenten komen die consumenten in staat stellen hun werkelijk geleden schade vergoed te krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bemmel

Van Dam

Braakhuis

Gesthuizen