Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224095 nr. 300

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 300 MOTIE VAN DE LEDEN BRAAKHUIS EN VAN DAM

Voorgesteld 27 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in onder andere de markt voor mobiele telefonie en de markt voor internet, telefonie- en televisieabonnementen worden aangeboden waarbij prijs- en kwaliteitvergelijking voor consumenten zeer moeilijk wordt, vanwege onvergelijkbare producten en diensten en onduidelijk is welke kosten er betaald worden voor het product versus de afgenomen diensten;

constaterende, dat de regering de nieuwe toezichthouder, Autoriteit Consument en Markt, op verzoek van GroenLinks nadrukkelijk de taak van gedragstoezicht op (oligopolide) markten zal geven;

van mening, dat ondanks uitgebreid Nederlands consumentenrecht, de consument op een aantal markten nog steeds onvoldoende vruchten plukt van liberalisering, door met name volggedrag;

verzoekt de regering de Autoriteit Consument en Markt de mogelijkheid te geven prijstransparantie op deze markten af te dwingen, met als doel dit op te nemen in de Telecomwet en hierover in gesprek te gaan met marktpartijen, en de Kamer nog voor het kerstreces te informeren over de voortgang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Braakhuis

Van Dam