Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224095 nr. 298

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 298 MOTIE VAN DE LEDEN SCHAART EN KOPPEJAN

Voorgesteld 27 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de kosten voor het gebruik van mobiele data sinds de introductie van nieuwe abonnementen door aanbieders van mobiele data hoger zijn dan voorheen en abonnementsvormen met een onbeperkte databundel bijna verdwenen zijn;

constaterende, dat consumenten vaak niet op de hoogte zijn van het feit dat het gebruik van data buiten de bundel dan wel zonder data-abonnement hoge kosten met zich mee kan brengen;

overwegende, dat het voor aanbieders van mobiele data mogelijk is, inzichtelijk te maken wanneer een consument data gebruikt buiten zijn bundel, dan wel data gebruikt zonder een data-abonnement te hebben;

van mening, dat kostentransparantie voor de consument een belangrijke voorwaarde is voor een goed functionerende telecommarkt;

verzoekt de regering om op korte termijn met de aanbieders van mobiele data om tafel te gaan zitten om zodoende te komen tot zelfregulering op het punt van kostentransparantie voor het gebruik van mobiele data, zodat het voor consumenten duidelijker wordt wanneer zij buiten hun bundel, dan wel zonder data-abonnement en dus tegen hogere kosten, gebruik maken van mobiele data,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schaart

Koppejan