Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224095 nr. 297

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 297 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN SCHAART

Voorgesteld 27 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de huidige maatregelen geen oplossing brengen voor de slechte ontvangst van de getroffen omroepen in het Noorden van Nederland, waaronder Radio 1 tot en met 4, en die slechte ontvangst daarmee voortduurt;

constaterende, dat de oorzaak van die slechte ontvangst ligt in de lage hoogte van de noodmast in Assen, waardoor een beperkt bereik/ontvangst onvermijdelijk is;

van mening, dat de publieke omroep conform haar wettelijke taakstelling overal goed te ontvangen moet zijn en dat aan die situatie thans niet voldaan wordt waardoor de getroffen omroepen en hun luisteraars de dupe zijn;

verzoekt de regering om op een zo kort mogelijke termijn alternatieve mogelijkheden te onderzoeken, waarbij in elk geval de beschikbare restfrequenties en de mogelijkheid van tijdelijke plaatsing van een noodmast van circa 200 meter lengte betrokken worden;

verzoekt de regering voorts om, rekening houdend met de inmiddels verstreken tijd en de urgentie van de problematiek, de Kamer binnen veertien dagen te informeren over de uitkomsten van het onderzoek waarbij tevens een plan van aanpak gepresenteerd wordt waarmee de slechte ontvangst in het Noorden van Nederland op korte termijn verholpen kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Schaart