Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224095 nr. 295

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 295 MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL

Voorgesteld 27 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zowel de Kamer als de regering het belang van toetreding van een prijsvechter tot de telecomsector onderschrijven;

constaterende, dat de frequentieveiling binnen enkele maanden concurrentie oplevert voor de Nederlandse consument;

constaterende, dat in de afgelopen jaren de Nederlandse Staat niet in staat is gebleken om het beschikbare spectrum te veilen, dan wel dat telecomproviders niet aan de ingebruiknameverplichting voldoen;

overwegende, dat de Nederlandse Staat veilingopbrengst kan optimaliseren door restfrequenties op de 1800, 2000, 2100 en 2600 band te bundelen;

overwegende, dat prijsvechters voor behoorlijke voorinvesteringen staan, terwijl zij in tegenstelling tot de bestaande spelers een minder sterke financiële positie hebben om een vergunning te verwerven;

verzoekt de regering de restkavels voor een prijsvechter te bundelen met de bestaande reservering op de 900 MHz-band, de aanbieder te verplichten deze kavels open te stellen voor derden tegen MTA-tarief (de zogeheten leveringsplicht) en in ruil hiervoor een gespreide betaling in de veilingvoorwaarden op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bemmel