Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200924095 nr. 245

24 095
Frequentiebeleid

nr. 245
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN ELIAS

Voorgesteld 1 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de markten voor telecommunicatie en media steeds sterker convergeren;

overwegende, dat convergentie van het toezicht op deze markten dan ook voor de hand zou liggen;

constaterende, dat het kabinet er desondanks voor kiest alles bij het oude te laten;

overwegende, dat er meerdere toezichthouders actief zijn op de markten voor telecommunicatie en media, zoals de OPTA, het Commissariaat voor de Media, het Agentschap Telecom, het College van Toezicht Auteursrecht en anderen;

verzoekt de regering een brief waarin de rol en het functioneren van alle toezichthouders op het gebied van telecommunicatie en media in kaart worden gebracht en waarin de mogelijkheden van nauwere samenwerking en op langere termijn fusie van toezichthouders op dit gebied worden verkend,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Elias