24 095
Frequentiebeleid

nr. 237
MOTIE VAN DE LEDEN GESTHUIZEN EN AASTED-MADSEN-VAN STIPHOUT

Voorgesteld 23 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het van belang is dat het instrumentarium van de Consumentenautoriteit toereikend is om snel en kordaat in te grijpen tegen bedrijven die zich niet houden aan de regels voor consumentenbescherming;

verzoekt de regering de Consumentenautoriteit de mogelijkheid te geven hangende een onderzoek bedrijven het deel van de bedrijfsvoering dat onderwerp is van het onderzoek naar de wens van de Consumentenautoriteit aan te laten passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Aasted-Madsen-van Stiphout

Naar boven