24 095
Frequentiebeleid

nr. 232
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2008

Naar aanleiding van uw brief van 18 december jl. informeer ik u over de stand van zaken van het onderzoek dat door de Consumentenautoriteit naar Pretium Telecom is verricht.

De Consumentenautoriteit heeft haar toezichtsonderzoek naar de handelspraktijken van Pretium Telecom al enige tijd geleden afgerond. De Consumentenautoriteit heeft inmiddels een besluit genomen naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek. Op dit moment kan de Consumentenautoriteit nog geen nadere mededelingen doen over de inhoud van het besluit.

De staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Naar boven