Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200224095 nr. 100

24 095
Frequentiebeleid

nr. 100
MOTIE VAN HET LID NICOLAÏ

Voorgesteld 10 april 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de telecomsector met problemen kampt en dat deze mede samenhangen met de hoge kosten van de UMTS-vergunningen;

verzoekt de regering onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om meer ruimte te bieden aan de telecomsector, waarbij onder andere de volgende mogelijkheden betrokken moeten worden: het later laten ingaan van de 15-jarige vergunningsduur, spreiding van betaling, eerder duidelijkheid over wat er na afloop van de vergunningsduur gebeurt, verdergaande netwerksharing en verhandelbaarheid van vergunningen;

verzoekt de regering voorstellen op basis van dit onderzoek voor 1 november 2002 aan de Tweede Kamer te doen toekomen;

verzoekt de regering tevens deze problematiek in EU-verband aan de orde te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nicolaï

Bakker

Wagenaar

Eurlings