24 077 Drugbeleid

Nr. 479 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN

Voorgesteld 8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huidige verdeling van drugs in soft- en harddrugs vele jaren geleden tot stand is gekomen, maar in de tussentijd door wetenschappelijke ontwikkelingen en andere inzichten er discussies zijn ontstaan over de juistheid van het bestempelen van sommige drugs als softdrugs dan wel harddrugs;

van mening dat bij een onderverdeling van drugs in bepaalde categorieën de toxiciteit (de giftigheid), verslavingsgevoeligheid en de mate van (sociale) schade die een drug veroorzaakt centraal zouden moeten staan, in combinatie met criminaliteitsbestrijding en de algemene volksgezondheid;

verzoekt de regering, te onderzoeken of de huidige omgang met typen drugs en de indeling in lijsten nog wel objectief wetenschappelijk te rechtvaardigen is op basis van de hierboven genoemde criteria, en de Kamer over de uitkomsten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Naar boven